مقدمه

کلید میانبر Alt + Tab، یک ترکیب میانبر بسیار قدیمی برای جابجا شدن بین برنامه*ها است. علاوه بر این ترکیب میانبر، ترکیبی دیگر نیز وجود دارد که به شما امکان می*دهد که بین برنامه*های باز، به صورت تمام صفحه و سه بعدی جابجا شوید، و آن استفاده از ترکیب Windows+tab است. هر دو این روش*ها در ویندوز 7 قابل*استفاده هستند، ولی یک روش دیگر برای جابجا شدن بین برنامه*ها وجود دارد که از این دو روش متمایز تر است، و به شما اجازه می*دهد که بین تمام برنامه*هایی که در نوار وظیفه (Task Bar) شما قرار دارد جابجا شده و حتی گروه*های برنامه*ها را نیز نشان می*دهد. نحوه استفاده از Win+Tزدن این ترکیب میانبر، به شما امکان می*دهد که بین برنامه*هایی که در نوار وظیفه خود دارید جابجا شده و پیش*نمایش کوچک گروه*های برنامه*ای که باز هستند را ببینید. اگر شما بیش از یک مورد از یک برنامه را باز دارید (مثلاً چند فایل Word یا Text)، استفاده از این ترکیب ، همه آن موارد را به صورت یک پیش*نمایش کوچک به شما نشان می*دهد. رها کردن این ترکیب زمانی که یک پیش*نمایش یا برنامه انتخاب شد، باعث باز شدن آن صفحه و یا برنامه نمی*شود، بلکه آن برنامه و یا صفحه را به صورت انتخاب*شده نگه می*دارد. برای اینکه شما آن برنامه و یا صفحه را انتخاب کنید، لازم است که از کلید Enter استفاده کنید. (این خصوصیت با ترکیبات Alt+Tab و یا Windows+Tab متفاوت است، زیرا استفاده از آن دو ترکیب، باعث می*شود که زمانی که شما کلیدها را رها می*کنید، برنامه*ای که انتخاب شده است باز شود)
و همان طور که در نکته قبلی عنوان شد، برای بستن برنامه*های باز ، علاوه بر کلیک کردن بر روی ضربدر قرمز بالای برنامه، یک راه دیگر نیز وجود دارد و آن این است که نشانگر موس خود را بر روی پیش*نمایش برنامه*ها قرار داده و بر روی آن آن*ها کلیک وسط کنید. (اگر بر روی عکس خود برنامه در نوار وظیفه کلیک وسط کنید، یک نسخه از آن برنامه باز می*شود، و اگر بر روی پیش*نمایش برنامه کلیک وسط کنید، آن نسخه از برنامه بسته می*شود)


منبع:redirect.php?a=forums.pichak.net/1668.html