اولین روز کاری ممکن است گیج*کننده بوده و با استرس همراه باشد، اما مهم است تا بتوانید خودتان را به کارمندان و همکاران آیندتان معرفی کنید...


مقدمه

اگر بتوانید خودتان را به خوبی معرفی کنید، می*توانید روابط کاری موفقی را گسترش دهید که در تکمیل موثر پروژه*های آینده به شما کمک می*کند. یک معرفی خوب می*تواند ایجادکننده*ی دوستی شده و به شما اجازه*ی ارتباطات اجتماعی بیشتری در محیط کار را بدهد.

دستورالعمل*ها:

1. به شخصی که قصد معرفی خود را دارید نزدیک شوید. 2. ارتباط چشمی برقرار کرده و همراه با یک لبخند تمام توجه خود را به او بدهید. 3. به آن شخص سلام کرده و با او دست بدهید. یک معرفی ساده مانند" سلام، من ....... هستم" کافی است. 4. وقتی شخص نام خود را می*گوید آن را به یاد داشته باشید. این کار به مکالمات آینده کمک کرده و به شما کمک می کند که بفهمید افراد در صحبت هایشان در مورد کدام فرد اشاره می کنند. 5. با یک مکالمه کوتاه، درباره*ی موقعیت خود در شرکت توضیح دهید. این می تواند شامل اینکه هر دوی شما چه مسئولیتی در شرکت دارید و یا در چه بخشی کار می*کنید باشد. 6. درباره*ی نقش شخص دیگر در شرکت سؤال کنید. این کار نشانه*ی علاقه*ی شما به همکارتان است و ممکن است به شما راهی مفید برای کمک گرفتن از افراد دیگر در کارهای آینده*تان را یاد بدهد. 7. اگر فکر می*کنید که شخص دیگری ممکن است بخواهد با شما تماس داشته باشد، ایمیل شرکتتان را یادداشت کنید. این کار علاقه*ی حرفه*ای شما را نشان می*دهد و روشی موثر برای ارتباط داخل سازمان است.

منبع redirect.php?a=forums.pichak.net/1382.html