پیاز ریز سفید : ۲۰۰۰ گرم
سرکه : ۱ لیتر
نمک : قدری


شیشه را با پیاز ریز و سفید پوست کنده پر می*کنیم و مقداری نمک لابلای پیازها می*پاشیم و شیشه را از سرکه خوب سفید جوشانیده پر می*کنیم، ترشی بعد از ۶ ماه قابل مصرف است ولی زمان بیشتر مرغوبیت بالا تر خواهد داشت.