سال 2010 | 416 صفحه | ISBN: 9783131463418 | 57,48 MB |

دانلود کتاب

معرفی: دانشجویانی که تمایل دارند به همراه پزشکان با تجربه بالا در تکنیک معاینه با دست به یک متخصص در این زمینه تبدیل شوند، کتاب “تکنیک*های معاینه با دست” را یک منبع یادگیری عالی خواهند یافت.
این راهنمای کاملا تصویری، خوانندگان را با یک درک قوی از آناتومی توپوگرافی با استفاده از توصیفات گام به گام و واضح آماده می کند و به آنها آموزش می دهد که چگونه در ابتدا تشخیص دهند و سپس میان ساختارهای گوناگون بدن تمایز قائل شوند.
تصاویر تمام رنگی کتاب، شامل مدل هایی با طراحی دقیق از ماهیچه ها، استخوان ها و تاندون ها می باشد که مستقیما بر روی پوست آنها کشیده شده است و دقیقا نشان می دهد که کجا و چگونه باید لمس شوند. همچنین طراحی های رنگی مکمل آنها اهمیت کارکردی هر منطقه آناتومیک را نشان می دهد.
بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"