سال 2013 | 224 صفحه | ISBN: 9781937994198 | 50,3 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب “خورشید ما” یک راهنمای جامع و قابل فهم درباره تمام اطلاعاتی بدست آمده از نزدیک ترین ستاره ما می باشد.
این کتاب با تصاویر خیره کننده از رصدخانه پویای خورشیدی که به تازگی راه اندازی شده است، به تصویر کشیده شده است. علم مربوط به خورشید را آشکار می سازد، اثر آن را بر تاریخچه بشر ردیابی می کند و اهمیت رشد آن بر آینده زندگی ما را بررسی می کند.
خورشید ما، یک ستاره درمیان ۵۰ بیلیون ستاره در این کهکشان می باشد و کهکشان ما فقط یکی از ۵۰ بیلیون کهکشان در جهان است. با این وسعت غیر قابل تصور، درک این موضوع که ما فقط ذره ای از شن در ساحل بی پایان کیهان هستیم، آسان می شود. اما خورشید ما بسیار ویژه است.
کلماتی که اکنون درحال خواندن آنها هستید، درواقع فوتون هایی هستند که حدود ۸ دقیقه قبل، خورشید را ترک کرده اند تا از این صفحه به سمت چشمان ما حرکت کنند. ما هستی خود را مدیون خورشیدمان هستیم.

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است."آرتور شوپنهاور"