سال 2013 | 212 صفحه | ISBN: 9781461481560 | 3,60 MB |

دانلود کتاب

معرفی: اخترشناسی رادیویی برای اکثر اخترشناسان آماتور یک راز است. اما زمانیکه خواهان یک دانش گسترده از آسمان هستید، این رشته بهترین گزینه است.
راهنمای “آغاز کار در اخترشناسی رادیویی” درنظر دارد که افراد تازه کار در این رشته را آموزش دهد و برای برداشتن اولین گام ها در مطالعه این رشته جذاب به آنها، کمک کند.
در این کتاب علاوه بر تاریخچه این علم، مسیرهای موجود برای چهار پروژه آسان نیز گنجانده شده است که براساس پروژه های طولانی مدت ناسا و مرکز خورشیدی استانفورد میباشد.
این کتاب، یک معرفی کامل از گوش دادن در طیف رادیویی ارائه می دهد. شامل جزئیات دقیق از تجهیزاتی که واقعا کار می کنند، یک لیست از تامین کنندگان و یک لیست از فروم های کمکی آنلاین می باشد و نویسنده آن کسی است که واقعا ابزارهای توصیف شده را ساخته و اجرا کرده است.مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است."آرتور شوپنهاور"