حمله یک زن چینی به مامور پلیس، او را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش سرويس بين* الملل باشگاه خبرنگاران؛ یک زن چینی به دلیل دریافت قبض جریمه از پلیس، او را به شدت کتک زد و راهی بیمارستان کرد. این زن که نیو توان نام دارد، پس از رسیدن دیگر ماموران پلیس، ادعا کرد که خودش مورد حمله قرار گفته و کسی را کتک نزده است.
اما یکی از شاهدان که از تمام وقایع عکس گرفته بود، آنها را به پلیس ارائه کرد تا مقصر واقعی مشخص شود. گفته می*شود علی*رغم واضح بود تصاویر، توان همچنان ادعا می*کند مامور پلیس با او گلاویز شده و کتکش زده است.


مامور 43 ساله*ای که در این درگیری مورد حمله قرار گرفت زانگ مینتونگ نام دارد. گفته می*شود مینتونگ همچنان در بیمارستان به*سر می*برد و فعلا قادر به بازگشت به محل کار خود نیست.