مقدمه

یکی از بهترین راه*ها برای بهبود نوشتنتان، تقلید از کسانی در اداره است که فکر می*کنید به این کار وارد هستند. خواندن جملات آن*ها را با دقت، و استفاده از تکنیک های نامه نگاری آنها، به پیشرفت شما کمک می*کند. حذف ملاقات های حضوری

یکی از مهم*ترین دلایل برای مکاتبات کتبی در ادارات این است که نیاز به ملاقات حضوری را از بین می*برد. اگر شما قادر به ملاقات همکار و یا مقام مافوقتان نیستید، باید یادداشتی که خلاصه*ی ایده*ها و نگرانی*هایتان است را تهیه کنید. این کار مانع از ملاقات شما با یکدیگر شده و در نتیجه امکان استفاده*ی بهینه از زمان را به شما می*دهد. قانونمندی

یادداشت*های کتبی در زمان مشاجره در محیط کار بسیار مهم هستند. این یادداشت*ها ردی از کاغذ بر جای گذاشته و از افراد درگیر در مشاجره محافظت کرده و یا سبب گرفتاری آن*ها می*شود. این وضعیت ممکن است با یک کارمند و یا مشتری دیگر اتفاق بیفتد. گزارش و یا یادداشتی در مورد یک مسئله، می*تواند در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد، و یا موجب استخدام یا فسخ قرارداد شود. در ادامه به برخی از فواید نامه نگاری مناسب در اداره اشاره شده است: احترام

یادداشت*های کتبی، به خصوص آن*هایی که خوب درست*شده*اند می*تواند سبب احترام به نویسنده در محیط کار شود. کنار گذاشتن زمان برای نوشتن نگرانی، ایده و افکار خود بر روی کاغذ، نشان*دهنده*ی فداکاری حقیقی شما برای کارتان است و کیفیت کار شما را نشان می*دهد. این امر ممکن است سبب مسئولیت*پذیری بیشتر و یا ارتقاء شغلی شود. ارجاع

نوشته*های کتبی می*تواند توسط افراد زیادی در هر زمان مورد استفاده قرار گیرند. دستورالعمل*های نوشته*شده می*توانند در کل اداره منتقل*شده و از تکرار همان مطلب بارها و برای افراد مختلف جلوگیری کنند، در نتیجه سبب یکپارچکی بیشتر در اداره می*شوند، زیرا همه*ی افراد از یک دستور العمل استفاده می کنند.

منبع: redirect.php?a=forums.pichak.net/1390.html