بسم الله الرحمن الرحیم
حجاب ارزش انسان را بالا میبرد
چه برای مرد چه برای زن
بهترین وسیله برای حفظ حجاب چادر است
این واقعیت است و کسی نمیتواند ان را انکار کند
امروز که خود را مدرن میگرم
یادم باشد که دامن این مادر چادری فرزندی برای دفاع به بار امد...
ایا این اخرین دیدار مادر بود؟
سلامتی مادری که فرزندش رو در راه انقلاب اسلامی داد و دم نزد صلوات