لازمه یک کارمند نمونه بودن در کار، این است که شما در کارها مسئولیت خود را قبول کرده و از توقعاتی که از طریق کارفرمای شما برای شما تعیین شده است بهتر عمل کنید.مقدمه

اگر شما فردی مسئولیت پذیر باشید و کارهای خود را به درستی انجام دهید، نه تنها بعنوان یک کارمند نمونه نزد کارفرما و همکاران خود شناخته خواهید شد، بلکه ممکن است به کاری جذاب تر و پر درآمد تر در سازمان خود ارتقاء پیدا کنید. کارفرماها، کارمندانی که روحیه تیمی بالایی داشته ، برای برآورده کردن هدف های شرکت تلاش کرده، و اهداف شرکت را با صرف بودجه ای پایین تامین می کنند، را خواهند شناخت. شناخت شرکت خود و اهداف آن، اولین قدم برای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه است.

دستورالعمل*ها


1. به دقت به توضیحات رئیس خود گوش دهید. با او تماس چشمی برقرار کنید تا او بداند که شما به حرف*هایش توجه می*کنید. مشکلاتی که در مورد وظیفه محوله وجود دارد را در اسرع وقت به او اطلاع دهید تا بتوانید آن وظیفه را به خوبی و به صورت کامل انجام دهید.2. به سرعت به ایمیل*های خود جواب دهید. خیلی از رؤسا دوست دارند از طریق ایمیل دستورات خود را به کارمندان بدهند تا مطمئن شوند که کارمندان به طور کامل متوجه کارها و وظایف خود می*شوند. اطمینان حاصل کنید که به سرعت و دقت به ایمیل*های ورودی پاسخ دهید.3. با همکاران خود رفتاری دوستانه و حرفه*ای داشته باشید. اگر بتوانید کاری کنید که استرس و فشار محیط کار کمتر شود، در دید رئیستان به عنوان کارمندی ارزشمند به نظر خواهید رسید.4. کارهای خود را سر وقت، و با در نظر داشتن دستورات رئیس خود انجام دهید. خیلی از روسا، قدر تعهد و عملکرد بالای شما که از سطح وظایف خود بیشتر عمل کرده*اید را خواهند دانست. به طور مثال فرض کنیم که شما یک گزارشگر روزنامه هستید و رئیس شما از شما می*خواهد که تا پایان روز کاری ، سه داستان برای روزنامه آماده کنید، شما سعی خود را بکنید که کارهای بیشتر و با کیفیت بالاتری تهیه کنید تا بتوانید برخی از آن*ها را برای روزهای آینده ذخیره کنید.5. سر وقت سر کار خود بروید و در تمام ساعات کاری خود، به خوبی کار کنید. برخی از کارفرماها خیلی دیر سر کار می*آیند، و معمولاً یا وقت خود را صرف جلسات می*کنند و یا اینکه در اینترنت چرخ می*زنند. با این وجود آن*ها قدر کارمندانی که بهترین استفاده از ساعات کاری شرکت را می*کنند می*دانند.6. خاص بودن خود را با فعال بودن و دادن پیشنهاد*هایی که می*توانند کیفیت کار شرکت را بهبود ببخشد تثبیت کنید. زمانی که یکی از وظایف خود را انجام می*دهید مغرور نباشید. دادن پیشنهاد*های خوب به صورت گاه به گاه که به کارفرمای شما بفهماند که شما کارمندی متعهد هستید، می*تواند برای تبدیل کردن شما به یک کارمند نمونه کافی باشد.7. برای افزایش کیفیت کاری بقیه کارمندان تلاش کنید. حجم کار، ضرب العجل های کاری، و توانایی کارمندان دیگر در انجام کارها و مسئولیت*های خود در چهارچوب*های بودجه*ای تعیین شده را تعیین کنید. سپس، افزایش کیفیت کاری کارمندان خود را به عنوان یک هدف برای خود قرار دهید.

منبع : redirect.php?a=wiki.5040.ir/fa/content/artic...2.html&catid=5