برند (مدل)
قیمت (تومان)
ASUS
Asus-Xseries-X450LC-i5-4-750-2G
2,100,000
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G
2,060,000
Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G
1,990,000
Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G
1,880,000
Asus-Xseries-X552LD-i5-4-500-1G
1,839,000
Asus-Xseries-X450CC-2117-4-750-2G
1,800,000
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500
1,140,000
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500
1,100,000
SONY
SONY-Vaio-SVF-15-21-F4EB-i5-4-750-1G-Win8
2,950,000
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8
2,550,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch
2,550,000
SONY-Vaio-SVF-15-21-GCXB-i3-6-750-Win8
2,390,000
SONY-Vaio-SVF-15-414-CXB-A10-4-750-1G-Win8
2,270,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8
2,120,000
ACER
Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G
2,270,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G
1,760,000
Acer-Aspire-V5-571-i5-4-750-1G
1,750,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G
1,630,000
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G
1,500,000
HP
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G
1,999,000
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G
1,700,000
HP-Pavilion-15-N055-i3-4-500-2G
1,690,000
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G
1,610,000
LENOVO
Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i7-8-1T-2G
2,650,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G
2,630,000
Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G
2,550,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G
2,490,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G
2,180,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G
2,150,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-4-500GB-2G
2,050,000
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G
1,940,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G
1,739,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G
1,650,000
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G
1,650,000
Lenovo-Bseries-B590-B1005-2-500
1,060,000
DELL
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G
2,310,000
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB
1,960,000