تا بهار برای کاشت سیب*زمینی صبر کنید. سیب*زمینی*ها هوای سرد را دوست دارند اگر مایلید که به کاشت سیب زمینی بپردازید ما شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.


دستورالعمل*ها:

1. تا بهار برای کاشت سیب*زمینی صبر کنید. سیب*زمینی*ها هوای سرد را دوست داشته و اگر در شرایط خوبی کاشته شوند به خوبی رشد می*کنند. شرایط بهینه زمانی است که دمای خاک حدود 7 درجه*ی سانتی*گراد باشد.یک یا دو هفته قبل از آماده شدن شرایط کاشت، سیب*زمینی های کاشت را تهیه کنید.با قرار دادن سیب زمینی ها در مکانی گرم و نورگیر خانه فرآیند جوانه زدن آن*ها را شروع کنید. دمای آن منطقه باید 15.5 تا 21 درجه باشد.2. با استفاده از یک چاقوی تیز سیب*زمینی ها را به چند بخش چشم دار ببرید. هر بخش باید یک چشم داشته و حدود 2.5 سانتی*متر مربع باشد. اجازه دهید که تکه های سیب زمینی، به مدت 24 ساعت در این شرایط باشند.خاک را با کود مخلوط کرده و مواد اضافی مانند خرده*سنگ*ها را از آن جدا کنید. این کار باعث می*شود سیب*زمینی بتواند ریشه*هایش را در خاک پایین بفرستد.3. تکه های سیب*زمینی*ها را در ناحیه*ای به عرض 30.5 سانتی*متر قرار دهید. سیب*زمینی را به گونه*ای در خاک قرار دهید که چشم آن روبه بالا باشد تا بتواند به سمت بالا جوانه بزند.بر روی تکه سیب زمینی، با خاک تپه*ای ساخته و روی آن کود بدهید. ضخامت این تپه باید حدود 15 سانتی*متر باشد.مرتباً به آن آب داده و هر بار که سیب زمینی 15 سانتی متر بلند تر شد، کود گیاهی آن را تجدید کنید. نکات و هشدارها:

هر تکه سیب*زمینی می*تواند بیش از یک چشم داشته باشد اما تعداد آن نباید خیلی زیاد باشد. اگر تعداد چشم ها خیلی باشد، برای به دست آوردن منابع باهم به رقابت خواهند پرداخت.از سیب*زمینی*هایی که به عنوان سیب زمینی بذر قابل*اعتماد نیستند استفاده نکنید. این سیب زمینی ها ممکن است بیماری ای داشته باشند که قدرت رشد محصولات شما را کم کند.زیاد کود نریزید زیرا سیب*زمینی شما پوسته*پوسته شده و ظاهر آن بد به نظر خواهد رسید.

منبع : redirect.php?a=forums.pichak.net/1169.html