در این قسمت اطلاعاتی کوتاه در مورد مقدار کالری موجود در آجیل ها و حبوبات داده شده است.


مقدار کالری موجود در آجیل ها و حبوبات
نوع
مقدار کالری در 100 گرم
عکس
گردو با پوست
140
مغز گردو 625
پسته 340
مغز پسته 680
فندق با پوست 300
مغز فندق 630
تخم کدو 600
تخم هندوانه 590
تخم آفتابگردان 560
دانه کاج 220
کشمش 298
نخود خشک 360
لپه 359
گندم 340
لوبیا سفید 340
لوبیا چشم بلبلی 80
لوبیا قرمز 340
لوبیا سبز 30منبع : redirect.php?a=forums.pichak.net/215.html