این مقاله شما را با نکات مهم در مورد شناخت ماهی تازه آشنا می کند.


نکات کلیدی

چشم های ماهی باید شفاف باشد.‏فلس های ماهی باید محکم به بدن ماهی چسبیده باشد.شکم ماهی نباید شل باشد.زمانی که ماهی را در دست می گیریم نباید حالت افتادگی داشته باشد.‏برای باز شدن ماهی منجمد بهتر است ماهی را در شیر بگذارید تا یخ آن باز شده ‏و بوی بد ماهی گرفته شود.‏ماهی را تکه تکه کرده و تکه ها را به مدت یک شبانه روز در آب سرد گذاشته تا نمک آن گرفته شود و چند بار آب آن را عوض می کنیم سپس ماهی ها را از آب ‏درآورده خشک کرده و در روغن سرخ می کنیم. هنگامی که در زمان دم کردن برنج فرا رسید ماهی ها را ترجیحاٌ در کاسه سفالی لعاب دیده قرار داده و روی برنج می گذاریم تا کامل پخته شود.

منبع : redirect.php?a=forums.pichak.net/323.html