استخدام شرکت سلحشوران فارس,استخدام شیراز
شرکت سلحشوران فارس(طرح ذوب آهن و فولاد پارس) نسبت به جذب نیروهای متعهد و متخصص به شرح جدول زیر اقدام می نماید.
متقاضیان با در دست داشتن مدارک (شناسایی و تحصیلی و سابقه کار) از تاریخ ۹۳/۳/۲۰ تا ۹۳/۳/۲۵ در ساعات اداری به آدرس زیر مراجعه نمایند:
آدرس: شیراز – معالی آباد کوچه ۲۵ پلاک ۲۷۵
ردیف موضوع مدرک تحصیلی سابقه کار مفبد جنسیت تعداد محل کار
۱ سرپرست سایت,نظارت مقیم کارشناس ارشد عمران حداقل ۴ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۲ کارشناس نظارت سازه های فلزی کارشناس عمران-سازه حداقل ۳ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۳ کارشناس نظارت سازه های بتنی کارشناس عمران-عمران حداقل ۲ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۴ کارشناس نقشه برداری کارشناس عمران یا نقشه برداری حداقل ۳ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۵ سرپرست نظارت عالیه کارشناس ارشد مکانیک یا عمران حداقل ۵ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۶ کارشناس محاسب سازه کارشناس عمران-سازه حداقل ۳ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۷ کارشناس کنترل مکانیک کارشناس مکانیک حداقل ۳ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۸ کارشناس کنترل و ثبت اسناد رسمی کارشناس مکانیک یا عمران حداقل ۲ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید
۹ کارشناس کنترل پروژه کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی حداقل ۳ سال مرد ۱ سایت پروژه اقلید

منبع: استخدامیا