استخدام شرکت تولیدی,استخدام شهر قدس
یک شرکت تولیدی در شهر قدس (قلعه حسن خان) به یک منشی خانم مسلط به تایپ باسابقه کار نیازمند است.
شماره تماس: ۴۶۸۶۲۵۵۰ داخلی ۱۰۱
منبع: استخدامیا