شرکت*های کوچک و بزرگ متناسب با نوع کار و حرفه*ای که دارند از خطوط شهری با تعدادهایی مختلف استفاده می*کنند. هر چه شرکت بزرگ*تر می*شود قطعاً تعداد این خطوط نیز افزایش می*یابد و باید برای مدیریت و کنترل مکالمات به فکر راه*حلی اساسی افتاد. سیستم سانترال پاناسونیک نیز مناسب این شرکت*ها طراحی*شده است که با جمع*آوری خطوط شهری در خود در کنار توزیع تماس*ها، عمل کنترل و مدیریت تماس*ها را نیز بر عهده دارد. این دستگاه جعبه*ای خالی است که متناسب با تعداد خط شهری و کاربرانی که دارد با جای*دهی کارت*های خاص در خود راه*اندازی می*شود.
در این مرکز تلفن برای تعریف خطوط شهری به کارت خط شهری نیاز است که در سری کم*ظرفیت با ظرفیت 3 خط شهری و در سری پرظرفیت 8 و 16 خط طراحی*شده است. این کارت در کلیه مدل*ها برای تکمیل خدمات نیاز به کارت کالرآیدی (نمایش مشخصات تماس*گیرنده) دارند و تنها در سانترال KX-TDA100D هر کارت شهری مجهز به این سرویس پیش*فرض است.
نصب کارت ارتقاء خط شهری در سانترال پاناسونیک مانند دیگر کارت*ها نیاز به برنامه*ریزی*هایی خاص دارد به همین دلیل توصیه می*شود که افرادی که آشنایی کامل به این موضوع دارند این کار را انجام دهند و این کارت*ها را می*توان به ترتیب زیر معرفی کرد:
کارت خطوط شهری در سانترال کم*ظرفیت
82483KX-TE
82480KX-TE
کارت خطوط شهری در سانترال پاناسونیک پرظرفیت
180KX-TDA0
181KX-TDA0
6181KX-TDA
1180KX-TDA
290KX-TDA0
1186KX-TDA