استخدام بانک کارآفرین در بیرجند,استخدام بانک کارآفرین در زنجان

بانک کارآفرین به منظور تکمیل کادر شعبه خود در شهر بیرجند و زنجان از بین بازنشستگان سیستم بانکی کشور, دعوت به همکاری می*نماید.

شرایط متقاضیان
۱-بازنشسته سیستم بانکی
۲-دارا بودن سابقه ریاست و یا معاونت شعب درجه ۱ و ۲ به مدت حداقل دو سال
۳-بومی بودن، سکونت و سابقه کار در شهر بیرجند و زنجان و آشنایی کامل با ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه
از افراد واجد شرایط دعوت می*شود رزومه کاری خود را به فکس شماره ۲۶۲۱۴۹۸۲-۰۲۱ ارسال نمایند.
منبع: استخدامیا