گوشت سینه مرغ بدون پوست : ۱۲۰۰ گرم
فلفل سبز : ۱۰۰۰ عدد
نشاسته : ۳ قاشق مربا خوری
زنجبیل : ۱ قاشق مربا خوری
شکر : ۲ قاشق مربا خوری
سیر : ۱ قاشق مربا خوری
آب : ۲.۵ فنجان
فلفل سیاه : قدری
نمک : ۱ قاشق مربا خوری


سینه مرغ نپخته را مدت ۲۵ دقیقه در آب بجوشانید و سپس آن را از آب برداشته، پوستش را جدا کرده قطعه قطعه*اش نمائید.
فلفل هندی را شسته آن را به قطعات ریز بریده مدت ۴ دقیقه در آب بجوشانید و سپس آن را در آب سرد آبکشی کرده فلفل*ها را پس از خشک کردن در کماجدانی که با روغن بادام زمینی به اندازه کافی چرب شده، بریزید و مدت دو دقیقه بپزید، سپس جوجه و نمک و شکر و زنجبیل و سیر و فلفل سیاه و آب را بر آن افزوده سر پوش ظرف را گذاشته مدت شش دقیقه بجوشد. آنگاه نشاسته آرد ذرت را بر آن افزوده هم زده مدت دو دقیقه بپزید.