1_ سركوب سیستم ایمنی بدن.
2_ بر هم زدن تعادل املاح در بدن.
3_ كاهش تمركز، بد خلقی و افزایش اضطراب.
4_كاهش انعطاف پذیری و عملكرد بافتها.
5_ افزایش سطح تری گلیسریدهای خون.
6_ سبب فقر مس و كروم میشود.
7_ تداخل در جذب كلسیم، منیزیم و پروتئینها.
8_ پیری زود رس.
9_ پوسیدگی دندانها و بیماریهای لثه ای.
10_ افزایش چاقی، كلسترول خون و فشار سیستولیك قلب.
11_ كاهش ویتامین E در خون.
12_ كاهش هورمون رشد.
13- كاهش توانایی عملكرد آنزیمها.
14- كاهش ظرفیت یاد گیری - كاهش عملكرد حافظه.
15- بر هم زدن تعادل هورمونها.
16- نقش در ابتلا به بیماری دیابت.
17- سرگیجه و خواب آلودگی.
18- شكر یك ماده اعتیاد آور است.
19- كاهش پایداری عاطفی.
20- میتواند موجب یبوست و یا واریس گردد.
21- میتواند منجر به [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] پستان، تخمدانها و روده گردد.
22- افزایش بیماریهای قلبی - عروقی.
23- سردرد و میگرن.
24- افزایش هورمون استروژن در مردها.
25- افسردگی.
26- میتواند مانند الكل ایجاد مسمومیت كند.
27- باعث افزایش سطح دوپامین، سروتونین و نوراپی نفرین در خون میگردد.
28- میتواند ایجاد سنگ صفرا و سنگ كلیه كند.
29- میتواند آسم و یا [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] ایجاد كند.
30- میتواند به ساختار DNA آسیب وارد سازد.
منبع : گل سبز
گردآوری : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]