شما میتوایند با ساختن یک گروه یاهو یا جمیل به راحتی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]کنید

برای شروع یک گروپ در یاهو یا جمیل ایجاد کنید و تا میتوانید کاربران خود را افزایش دهید
برای افزایش اعضای گروه خود میتوانید به مقاله [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] بروید

و گروه خود را برای افزایش کاربر بصورت رایگان تبلیغ کنید.
برای کاربران خود روزانه ایمیل هایی که قرار است بفرستید بعد از چند مدت که گروه شما معروف شد
میتوانید به راحتی سفارش تبلیغات بگیرید و در گروه خود تبلیغ کنید یا محصولاتی را که میخواهید معرفی کنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] از این طریق بسیار آسان و رایگان است و نیازی به دانش خاصی ندارد.