مزایا و معایب ازدواج دختران با پسر بزرگتر از خود


اساس کار در انتخاب همسر، تقدم عقل بر احساس در زمان انتخاب و آمادگی پذیرش مسئولیت در رابطه*ای بر پایه تعهد، اطمینان و علاقه و داشتن مهارت*های زندگی برای مقابله با مشکلات زندگی با بیشترین فایده و کمترین ضرر به خود و همسر و جامعه و لذت بردن از لذایذ مادی و معنوی زندگی با بیشترین فایده و کمترین ضرر به خود و همسر و جامعه است. بعد از آن باید به شخصیت سالم و همخوان (یعنی داشتن شخصیتی در طیف سلامت و تطابق ویژگی*های شخصیتی و سازگاری آن در دو طرف) توجه داشت. درصورتی*که این دو عامل وجود داشته باشد، می*توان با اطمینان بیشتر سایر عوامل را بررسی کرد.

باور عرفی و سنتی در ایران که پسر باید از دختر برای ازدواج بزرگ*تر باشد، از جهاتی دارای نقاط قابل*توجه علمی** و منطقی است؛ مانند بلوغ زودرس جسمی** و جنسی و عاطفی و عقلانی اجتماعی در زن، رضایتمندی جنسی در حال و آینده زوج، دوران کوتاه باروری در زن و.... نقطه ضعف اساسی این باور هم، توجه*نکردن به تغییرات مختصات زمان و مکان، تغییر نگرش*ها، سلایق*ها و خواسته*ها در نسل*های رو به جلو است بنابراین با اینکه می**توان آن را یک قاعده کلی در نظر گرفت، استثناهای فراوان هم دیده می*شود. خوب است بدانید قبل از 30 سالگی، فاصله سنی دختر و پسر، پسر بزرگ*تر از دختر از تقریبا همسن تا 8 سال فاصله سنی و بعد از 30 سالگی از تقریبا هم سن تا 11 سال بزرگ*تر بودن پسر توصیه می*شود.