تصویری از بزرگترین گربه سان در جهاناین گربه*سان ترکیبی و رکورددار، یک نر بالغ از نوع لایگر( پدر شیر و مادر ببر) است.
بزرگترین گربه *سان در دنیا از سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ تاکنون، هرکول به لقب بزرگ*ترین گربه*سان روی زمین مفتخر شده است. این گربه*سان ترکیبی و رکورددار، یک نر بالغ از نوع لایگر( پدر شیر و مادر ببر) است.در حال*حاضر، هرکول در منطقه حفاظت*شده میرتیل بیچ سافاری واقع در کارولینای جنوبی زندگی می*کند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
طول هرکول ۳.۳۳ متر است و وقتی در حال راه*رفتن است، شانه*هایش ۱.۲۵ متر از سطح زمین ارتفاع دارند.وزن هرکول نیز ۴۱۸.۲ کیلوگرم است.شایان ذکر است زیستگاه طبیعی شیر و ببر کاملا متفاوت است و به همین دلیل به جز در اسارت٬ گونه*های ترکیبی لایگر و تایگون (پدر ببر و مادر شیر) به ندرت در طبیعت محقق می*شوند.