جریمه نقدی برای گدا؟!پارلمان نروژ قصد دارد گدایی را در این کشور ممنوع کند.


دولت نروژ در حال بحث درباره قانونی* در این مورد است که قرار است از تابستان 2015 میلادی اجرا شود. منتقدان هشدار می*دهند که ممنوعیت، گداها را به سوی بزهکاری سوق می*دهد.«کیل گونار هولتن»، یک فرد بی*خانمان است و روز و شب خود را در خیابان*ها می*گذراند. اعتیاد به مواد مخدر باعث شد که دیگر نتواند کار کند و اجاره خانه بپردازد. او از راه گدایی خرج زندگی*اش را تامین می*کند. هفت سال است که در محلی معین، جلوی ایستگاه اصلی قطار اسلو، پایتخت نروژ، از رهگذران درخواست چند سکه پول می*کند.

کیل می*گوید: هفت سال است وضعیتم چنین است. معتاد به مواد مخدرم. هر روز احتیاج به پول دارم.

با این حال اکنون قرار است در صورت امکان، جلوی کیل و افرادی که از راه گدایی امرار معاش می*کنند، گرفته شود. پارلمان نروژ روز دوشنبه گذشته نخستین جلسه بررسی قانون ممنوعیت گدایی در نروژ از سال 2015 میلادی را برگزار کرد. همچنین شهرهایی که بخواهند می*توانند به طور مستقل عمل کرده و از اول ژوئیه سال جاری میلادی (2014) این قانون را اعمال و گدایان خارجی را از کشور بیرون کنند.

«جنی کلینگه» از سیاستمداران «حزب مرکزی نروژ» از این* که چنین قانونی در پارلمان مورد بحث قرار گرفته ابراز خوشحالی می*کند. حزب او در واقع جزو احزاب اپوزیسیون این کشور است و با وجود این، توانسته با این قانون به طور غیرمترقبه حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان را جلب کند.

کلینگه می*گوید: بیشترین تعداد گداها در حال حاضر از خارج به نروژ می*آیند.

این سیاستمدار معتقد است: برای همین ما نیازمند یک قانون ملی به عنوان وسیله*ای برای پیشگیری هستیم. اگر گدایی در کشورمان نروژ غیرقانونی شود، دیگر کمتر کسی برای آن به این* کشور می*آید. مرزهای باز برای بزهکاران و قاچاقچی*های انسان مثل دعوتنامه می*مانند.

آنچه کلینگه به طور مستقیم به زبان نمی*آورد نام گروه*های گدا از اقوام «سینتی» و «روما» است که از اروپای شرقی به نروژ می*آیند. پلیس پایتخت نروژ اعلام کرده که آمار جرائم کوچک در میان این گروه*ها افزایش داشته است.

کلینگه می*گوید: ممنوعیت گدایی را باید به* وسیله جریمه نقدی عملی کرد. به لحاظ نظری مجازات زندان هم ممکن است اما برای ما بیش از هر چیز مهم است که متخلفان جریمه نقدی بپردازند.

جریمه نقدی برای گدا؟!

اما «ایسلین نیبو» از سیاستمداران حزب لیبرال راست «ونستره» با تردید به این قانون می*نگرد.

او می*پرسد: مسخره نیست درست از کسانی که درخواست کمک مالی کرده*اند بخواهیم که این کمک مالی را به عنوان جریمه نقدی به ما بدهند؟

سیاستمداران نروژی در حال جدل با یکدیگرند. مردم هم نظرات مختلفی دراین*باره دارند.

نروژ ثروتمندترین کشور اروپاست

به نظر سخنگوی نهاد مبارزه با تبعیض در جامعه نروژ، ممنوع کردن گدایی نه تنها احمقانه بلکه غیرقانونی است. این سخنگو می*گوید که این نهاد طرح قانون ممنوعیت گدایی را به دقت بررسی خواهد کرد.

همچنین یک مددکار اجتماعی که در سازمانی برای کمک به بی*خانمان*ها در اسلو کار می*کند می*گوید که این قانون او را به ترس می*اندازد.

او می*افزاید: می*خواهند در نروژ، ثروتمندترین کشور دنیا، چنین قانونی را بگذرانند! می*خواهند گداها را از خیابان جمع کنند، انگار مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل می*شود.
منبع:
redirect.php?a=www.seemorgh.com/news/4100/200032.html