گل اطلسی، می*تواند زیبایی و رایحه خوشی را برای هر باغی به ارمغان آورد.****واریم با خواندن این مقاله روش کاشت گل اطلسی را آموزش دیده و آن را بکار گیرید
مقدمه


گل اطلسی، می*تواند زیبایی و رایحه خوشی را برای هر باغی به ارمغان آورد. انواعی از آن که به صورت معلق کاشته می*شوند، دارای گل دهی زیادی می*باشند. بهتر است این گیاهان زیبا را از گلخانه تهیه کنید، برای اینکه کاشت آن*ها از بذر به مراقبت اولیه و نور دهی بالایی نیاز داشته و بسیاری از خانه*ها، نور کافی برای رشد مورد نیاز آن*ها را ندارند. گلخانه*ها، گل*های اطلسی آماده کاشت را در اختیار شما قرار خواهند داد.


دستورالعمل

1. رنگ و نوعی از گل اطلسی که برای نیاز شما مناسب است را تهیه کنید.منطقه*ای مناسب برای گل*های اطلسی خود پیدا کنید. گل*های اطلسی به آفتاب کامل نیاز دارند، ولی در مکان*هایی که سایه نسبی دارد نیز به خوبی رشد می*کنند.2. خاک را با اضافه کردن کودهای مناسب آماده کنید.گل*های اطلسی را از گلدان اولیه آن خارج کنید. اگر ریشه*های گیاه، در انتهای گلدان به هم پیچیده شده بودند، به آرامی با انگشتان خود آن*ها را از هم باز کنید. اگر ریشه*های گیاه خیلی به هم پیچیده*اند، شاید لازم باشد که ریشه*ها را کمی قطع کرده تا امکان رشد به آن*ها بدهید.3. بعد از اینکه تمام خطر سرمای زمستانی از بین رفت، گل*های اطلسی را در خاک بکارید. ریشه*ها را با خاک بپوشانید و خاک را به آرامی با دست خود در اطراف ریشه محکم کنید.تا زمانی که بتوانید رشد جدید را در گیاه ببینید، خاک را به طور دائمی مرطوب نگه*دارید. رشد جدید به این معنی است که گل اطلسی سیستم ریشه*ای مناسبی ایجاد کرده است.

کته*ها و هشدارهازمانی که گل*های اطلسی را در گلدان*های پنجره*ای و یا گلدان*های آویزان می*کارید، لازم است که آن را به طور روزانه آب دهید. گل*های اطلسی مقدار زیادی آب مصرف می*کنند.همیشه گل*های پژمرده و ضعیف را به طور روزانه از گلدان اطلسی خود خارج کنید. این کار گل اطلسی را تشویق می*کند که همه تابستان شکوفه بدهد.منبع "redirect.php?a=forums.pichak.net/1242.html