پیش از بازی ایران و آرژانتین [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نفیسی برای دلجویی از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] به وی اهدا می*شود.
پس از همگروهی ایران با آرژانتین، گروهی از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] اتفاق ناخوشایندی را رقم زدند که ناراحتی این بازیکن و البته خیل عظیمی از مردم ایران را به همراه داشت.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]پس از آن مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم گرفتند در حاشیه جام جهانی با تقدیر از این بازیکن به نوعی از وی دلجویی کنند.قرار است یک [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] نفیس منقش به چهره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] پیش از بازی به وی اهدا شود که تصویر آن را می بینید


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]