بامزه*ترين لطيفه دنيا، به انتخاب محققان!دو شکارچی اهل نیوجرسی در جنگل بودند که یکی از آن*ها روی زمین افتاد. او نفسش بند آمد و چشمهایش وارونه شد....


محققان جامعه*شناس بریتانیایی از سال 2002 به دنبال یافتن بامزه*ترین لطیفه دنیا بودند.
محققان دانشگاه هرفوردزشایر نیز برنامه*ای را با نام «آزمایشگاه خنده» آغاز کردند تا تاثیر لطیفه*ها را بر مردم فرهنگ*های مختلف بررسی کنند. آن*ها از مردم کشورهای مختلف خواستند تا لطیفه*های خود را ارائه دهند و لطیفه*هایی که از سوی دیگران ارائه شده*اند را ارزیابی کنند. لطیفه برنده این نظرسنجی، لطیفه*ای بود که یک روان*پزشک انگلیسی اهل منچستر گفته بود. او در این لطیفه شکارچیان نیوجرسی را سوژه خود قرار داده بود.

دو شکارچی اهل نیوجرسی در جنگل بودند که یکی از آن*ها روی زمین افتاد. او نفسش بند آمد و چشمهایش وارونه شد. دومی گوشی تلفن خود را برداشت و با اورژانس تماس گرفت و به اپراتور اورژانس گفت: «دوستم مرده! چه* کار کنم؟» اپراتور با صدای آرامی در جواب گفت: «خونسردی خود را حفظ كنید. من به شما کمک می*کنم. اجازه دهید اول از مرگ دوست شما مطمئن شویم.» سکوتی پشت خط تلفن حاکم شد و ناگهان صدای شلیک گلوله*ای به گوش *رسید. شکارچی گوشی را برداشت و گفت: «حالا چه کار کنم؟»

البته یکی از رایج*ترین لطیفه*های مردم آمریکا، لطیفه*ای است که می*گوید: «دو آمریکایی مشغول بازی گلف بودند که یکی از آن*ها مراسم خاکسپاری باشكوهی را در حوالی زمین بازی می*بیند و همان لحظه کلاه خود را از سر برمی*دارد. چشمانش را می*بندد و به نشانه احترام تعظیم می*کند. دوستش با دیدن این حرکت می*گوید: «وای! این یکی از تاثیربرانگیزترین حرکاتی است که تاکنون دیده*ام. تو واقعا مرد مهربانی هستی.» او در پاسخ می*گوید: «بله. ما 35 سال با هم زندگی کردیم!»
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]