[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


خيلي از افراد اعتقاد دارند بين ازدواج و شاد بودن رابطه مستقيمي وجود دارد اما عده*اي ديگر زندگي کردن در تجرد را مساوي با آرامش بيشتر و دوري از تنش مي*دانند. مجردها خود را شاد و متاهل*ها خود را شادتر مي*دانند و گاهي هم برعکس


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] خيلي از افراد اعتقاد دارند بين ازدواج و شاد بودن رابطه مستقيمي وجود دارد اما عده*اي ديگر زندگي کردن در تجرد را مساوي با آرامش بيشتر و دوري از تنش مي*دانند. مجردها خود را شاد و متاهل*ها خود را شادتر مي*دانند و گاهي هم برعکس، اما واقعيت چيست و براي شاد بودن بايد بين کدام يک از اين دو وضعيت را انتخاب کرد؟ متاهل باشيم يا مجرد؟ ما به شما علاوه بر اين، راه*هاي ديگري را که مي*توان با آنها شاد بود، را معرفي مي*کنيم...

نمي*توان به قطعيت گفت که هميشه بين ازدواج و شادماني رابطه مثبتي وجود دارد و انسان*هاي متاهل الزاما انسان*هاي شادتري هستند. همچنين در مورد مجردها هم اين موضوع صدق مي*کند و نمي*شود با اطمينان گفت که تجرد شادي و نشاط بيشتري را به همراه دارد بلکه آن چيزي که در اين بين اهميت دارد کيفيت نوع زندگي و روابط شماست.

ازدواج به تنهايي باعث شادي نمي*شود و چه بسا که ممکن است متاهل*ها با مشکلات و تنش*هاي بيشتري نسبت به مجردها روبرو شوند.بعضي جاها ديده و شنيده*ايم که فردي براي رهايي از افسردگي مي*خواهد ازدواج کند تا شادتر شود و بر بيماري*اش غلبه کند اما اين درست نيست و ازدواج به تنهايي نمي*تواند يک شخص افسرده را شاد کند و تا شخص درمان نشود نمي*تواند آمادگي لازم را براي داشتن يک ازدواج و رابطه شاد داشته باشد.

نکته*اي که بايد به آن توجه کنيم اين است که کيفيت روابط شما مي*تواند بر ميزان شادي*تان تاثير بگذارد.

بله! اگر رابطه زناشويي بسيار سالم و سازنده باشد و دوطرف راهکارهاي لازم براي سازگاري و شادزيستي را رعايت کنند، در اين شرايط ازدواج باعث شادي افراد مي*شود. پس آن چيزي که باعث مي*شود ما عواملي را شادي*آور بناميم نحوه به*کارگيري تکنيک*ها و راهکارهاي روان*شناختي است تا بتوانيم همه عوامل را در جهت شادکامي سوق دهيم اما در مورد طلاق يک قانون کلي و مطلق وجود دارد که با طلاق و جدايي از همسر احتمال افسردگي در اشخاص بالا مي?رود.

به همين دليل توصيه مي*کنند اگر ازدواج کرديد تاجاي ممکن طلاق نگيريد چون آثار زيانبار طلاق بسيار زياد است بنابراين متاهل*ها با به کار گيري راهکارهايي صحيح و داشتن تفاهم عميق و پايدار، مي*توانند شرايط يک ارتباط سازنده خانوادگي و سالم را ايجاد کنند و همين موضوع شادي و سرزندگي را در آنها ايجاد خواهد کرد.

مديريت شادي

برقراري و حفظ شادي در سطح اجتماعي و فردي بايد مديريت شود. به بيان ديگر براي تداوم شادي بايد مهارت??ها وشيوه?هاي صحيح را به?طور منظم و مداوم به?کار گرفت. شادي بايد منظم باشد. روي اين کلمه «منظم» بسيار تاکيد مي*کنم چون وجود نظم در تکرار يک فعاليت است که باعث تاثيرات شادي*آور و مثبت مي*شود. توصيه براي شاد زندگي کردن توصيه*اي بسيار جدي است مخصوصا زندگي کردن در دنياي امروز که با تنش*ها و مشغله*هاي بسياري همراه است.

به خاطر داشته باشيد که اين مشکلات اضطرابي و افسردگي تنها مختص کشور ما نيست بلکه تقريبا تمام کشورها چه توسعه*يافته و چه درحال توسعه با آن دست به گريبان هستند. مشکلات اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و... از جمله عوامل استرس?زا براي انسان نسل امروز هستند. متاسفانه هرچقدر سن بالاتر مي*رود، رويدادهاي استرس?زاي بيشتري را تجربه مي*کنيم و به همين دليل تاکيد روي مديريت شادي از مسائل قابل*تامل در جامعه امروزي است و به سادگي نمي*توان از آن گذشت.

مديريت شادي يعني قبل از وقوع اختلالات هيجاني مانند افسردگي و اضطراب بايد با راهکارهاي مفيد و موثر مانع بروز افسردگي و اضطراب شويم و در صورت بروز افسردگي و اضطراب سراغ درمان آن برويم اما چقدر خوب است قبل از ايجاد اختلال افسردگي و اضطراب، برنامه منسجم و منظمي را براي ايجاد شادي، نشاط و بالابردن روحيه اميد در افراد تهيه کنيم و در جامعه به کار گيريم.

گنجينه مهارت*ها

درواقع مجموعه مهارت?هاي شادي آفرين يک گنجينه هستند چون اگر اين مهارت*ها به صورت منظم انجام شود باعث تخليه بسياري از فشارهاي رواني مي*شود. از جمله اين مهارت?ها مي?توان به انجام يک کار هنري اشاره کرد. فعاليت?هايي که به آفرينش هنري بينجامد مانند نقاشي، خطاطي، نويسندگي و فعاليت*هايي از اين قبيل مي*تواند تاثير چشمگيري بر روحيه افراد بگذارد و برايشان شادي را به ارمغان بياورد.

اين فعاليت*ها و مهارت*هاي هنري زنگار را از آينه درونتان پاک خواهد کرد. توجه داشته باشيد هر چقدر مهارت*هاي شخص براي تخليه تنش?هاي دروني متنوع*تر باشد به همان اندازه سلامت رواني بهتري را به ارمغان مي??آورد اما تمامي اين مهارت*ها بايد منظم و جدي باشد.

منظور از کلمه منظم و تاکيدم روي اين کلمه اين است که اگر فعاليتي به صورت مداوم انجام نشود تاثيري نخواهد داشت يا اگر داشته باشد زودگذر است. براي مثال اگر ورزش مي*کنيد، عادت به پياده*روي داريد يا اهل مطالعه هستيد سعي کنيد شکل منظمي به آن بدهيد. براي مثال هفته*اي 3 بار ورزش کنيد يا هر روز 30 دقيقه پياده?روي کنيد يا مطالعه کنيد تا نتيجه رضايت*بخشي از انجام آنها به دست بياوريد زيرا فاصله انداختن بين فعاليت*هاي شادي?بخش از تاثيرات آن مي*کاهد.