[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


شهر اتاوا پایتخت و چهارمین شهر بزرگ کانادا است. این شهر در شمال شرقی تورنتو و غرب مونترال قرار گرفته و مرکز مجلس شورا و دولت فدرال است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] شهر اتاوا پایتخت و چهارمین شهر بزرگ کانادا است. این شهر در شمال شرقی تورنتو و غرب مونترال قرار گرفته و مرکز مجلس شورا و دولت فدرال است. مهرناز بریرانی که ساکن این شهر است، عکس*هایی از پایتخت کانادا ثبت کرده است.

1. کانال مرکز شهر2. ساختمان پارلمان کانادا3. در بازار مرکز شهر4. مشعل برابر در ورودی پارلمان5. محوطه بیرونی پارلمان6. رودخانه اتاوا7. دوچرخه سواری8. نمای دیگری از مشعل و آب9. ایستگاه اتوبوس10. ساختمان سازی به سبک کانادایی11. انتخابات استانی