پای راننده بیرون زده از پنجره! (تصویری)تصویری از یک راننده محترم در حالتی که مشاهده می کنید در جاده تهران-کرج
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

جاده تهران-کرج
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]