[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

یک نوزاد پسر 13 روزه چینی که از ناحیه بالا تنه به یک دوقلوی بدون سر انگلی چسبیده و دارای چهار دست و چهار پا بود در بیمارستان ایالت گانگ دونگ تحت عمل جراحی قرار گرفت تا عضوهای اضافی برداشته شود.یک نوزاد پسر 13 روزه چینی که از ناحیه بالا تنه به یک[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] چسبیده و دارای چهار دست و چهار پا بود در بیمارستان ایالت گانگ دونگ تحت عمل جراحی قرار گرفت تا عضوهای اضافی برداشته شود.
به گزارش نیک صالحی این نوزاد اکنون پس از گذشت چهار روز از عمل جراحی به وضعیت ثابت رسیده است. یو جیاکانگ، جراح اصلی در مرکز درمانی زنان وکودکان درباره وضعیت این نوزاد گفت:"آنها از اول [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] بودند ولی یکی از آنها از رشد متوقف شده و تبدیل به ضایعه اضافی شده است."
این [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] پیش از عمل تنها بیش از 3 کیلوگرم بودند و به گزارش[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] عضوهای برداشته شده جنین انگلی 0.6 کیلو بود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] تولد نوزادی با هشت دست و پا
بر طبق یک منبع خبری اظهار داشت که این نوزاد دچار التهاب ریه و بیماری قلبی مادرزادی است که در پیش از عمل در بین کودکان چینی شایع است.
پدر این نوزاد با نام آقای چن در باره وضعیت پسرش گفت، من فرزندم را به بیمارستان های متعددی نزدیک خانه بردم ولی هیچ یک قادر به گفتن دلیل این ناهنجاری نبودند. آقای چن خودش را برای عدم مراقبت خوب از همسر و[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] در طول بارداری سرزنش می کند.
او گفت:"من تنها به کارم اهمیت می دادم و به جای آنکه همسرم را مرتب به بیمارستان برای چکاب ببرم،فقط به پول درآوردن فکر میکردم"
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] تولد نوزادی با هشت دست و پا[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]