تصویری از دست خط منسوب به حضرت امام سجاد(ع)مصحف شریف منسوب به امام سجاد(ع) هم*اکنون در کنار 75 نسخه دیگر خطی از قرآن کریم در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می*شود.
تصویری که مشاهده می*شود، قرآن منسوب به دستخط مبارک امام زین*العابدین(ع) است که روی پوست آهو به خط کوفی نگاشته شده است:
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، امام زین*العابدین(ع) در پنجم شعبان سال 38 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشود تا چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت لقب گیرد.بر اساس روایات اسلامی، این امام همام همچون پدر و جد بزرگوارش از خط خوشی برخوردار بود و علاوه بر ادعیه زیبا و روح*نواز، مصاحفی از ایشان بر جای مانده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
به گفته علی سوزن*چی معاون امور موزه**های آستان قدس رضوی، این مصحف شریف از آیه 18 سوره بقره تا آخر قرآن را شامل می*شود و دارای 359 ورق از جنس پوست آهوست که در صفحه آخر آن عبارت «قوله الحق و له الملک ...کتبة المنتظر بوعده علی بن الحسین بن علی ابن ابیطالب» مرقوم شده است.
مصحف شریف منسوب به امام سجاد(ع) هم*اکنون در کنار 75 نسخه دیگر خطی از قرآن کریم در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می*شود.