مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
دو مقام کف العباس مناطقی هستند که گفته می*شود دست*های مبارک در آنجا از بدن حضرت جدا شده و به زمین افتاده*اند.
در نزدیکی حرم "حضرت عباس" در ورودی دو کوچه بازار مانند محل جدا شدن دست*های آن حضرت می*باشد که در آنجا نمادی درست نموده*اند و زائرین آنجا را زیارت می*کنند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]