جوانی دو مرجع تقلید (عکس)

آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی در جوانی