آموزش تصویری بستن موها با روسریبا تکرار و تمرین می توانید بهترین نوع مدل روسری را برای خود آماده کنید.

روسری و شال با رنگ های شاد و زیبا یکی از ابزارهای کاربردی در مد هستند ، شما میتوانید به عنوان شال گردن ، دستمال گردن ، و یا با بستن موها با آن تیپتان را تغییر دهید ، روش های جالب زیر را حتما امتحان کنید :

1- بستن روسری مثل هدبند ، ساده ترین روش ، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

2-بستن روسری بالای سر : روسری را 3 گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

3-این روش خیلی زیباست ، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید ، بعد هم پشت سر گره بزنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

4- در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

5-این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

6- این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

7-در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

8- این روش را هم که حتما می شناسید ، برای بیرون هم مناسب است !

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

9- این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]