گل*های نرگس زرد، گل بسیار زیبا و ساده در فصل بهار هستند که شما را به روش کاشت آن دعوت می کنیم.

مقدمهگل*های نرگس زرد، جوهر بهار بوده و از جمله ساده*ترین و قابل اطمینان ترین گل*ها برای پرورش هستند. پیاز آن*ها را در پائیز بکارید و در بهار آن*ها انفجاری از رنگ زرد خورشیدی برای شما به ارمغان خواهند آورد.

دستورالعمل*ها1. نوع دلخواه خود را از میان گونه*هایی که رنگ، شکل و زمان گل دهی (اوایل، اواسط و یا اواخر فصل) آن*ها فرق می*کند انتخاب کنید.پیاز*های باکیفیت که کبودی و یا نقاط نرم ندارند را انتخاب کنید.
2. پیازهای گل را خریداری کنید تا بتوانید آن*ها را در پائیز _ اول فصل در آب و هوای سرد، و اواخر فصل در آب و هوای متعادل تر _ بکارید.یک نقطه آفتاب*گیر برای کاشت پیازها انتخاب کنید.خاک را در صورت نیاز، با اضافه کردن کودهای گیاهی آماده کنید. آماده سازی خاک، در صورتی که خاک از زهکشی خوبی برخوردار باشد، همیشه لازم نیست.
3. چاله*هایی به عمق 8 تا 15 سانتی*متر حفر کنید. حدود 5 تا 10 سانتی*متر بین چاله*ها فاصله بگذارید.کود پیاز را به انتهای چاله*ها اضافه کنید و کمی با خاک مخلوط کنید.پیازهای نرگس زرد را در گودال طوری قرار دهید که ریشه*ها به سمت پایین قرار بگیرد. انتهای پیازها باید کاملاً با انتهای چاله*ها تماس داشته باشد.
4. پیازها را کاملاً آبیاری کنید.

نکته*ها و هشدارهاعملاً صدها نوع گل نرگس وجود دارند که رنگ، شکل گل و زمان گل دهی متفاوتی دارند. گل*های نرگس معروف تر، آن*هایی هستند که تک گل*های زرد بزرگ دارند.نرگس*ها را می*توانید در زیر تمام درختان برگ*ریز بکارید. آن*ها قبل از اینکه برگ*های درخت رشد کرده و بر آن*ها سایه بیندازند، رشد کرده و گل خواهند داد.
اگر می*خواهید تعداد زیادی گل نرگس زرد بکارید، به جای حفر گودال*ها، کانال*های بلند حفر کنید. پیازها را در انتهای کانال قرار داده (با فاصله مناسب از هم) و روی آن*ها خاک بریزید.یکی از ملاک*های مناسب در زمان خرید پیاز گل نرگس زرد، بزرگی آن و تعداد چشم*های موجود در آن است. هر چقدر پیاز بزرگ تر بوده و تعداد چشم*های بیشتری داشته باشد، گل بهتری خواهد داد.


منبع: redirect.php?a=wiki.5040.ir/...ticle/1239.html