در این ورژن جدید شما میتوانید فرکانس Access Point خود را بصورت خودکار تنظیم کنید. این ویژگی برای جلو***ی از تداخل و افزایش کارایی بسیار مفید است. بسادگی می توانید مقدار فرکانس AP را در حالت “auto “ تنظیم کنید و سپس بصورت اتوماتیک OS کل محدوده شبکه های موجود را چک و بیشترین فرکانس قابل دسترسی در دورترین نقطه را انتخاب می کند.منبع: نوران نیوز