برای کاشت درخت هلو نیاز است مراحل مختلفی را طی کنید این مقاله شما را با نحوه کاشت هسته هلو آشنا می کند.مقدمهدر فصل زمستان هسته*ی هلو را در روزنامه بپیچید تا خشک شود. سپس بعد از گذر از آخرین یخ بندان، آن را در جایی آفتابی بکارید. بعد از کاشت، از خشک شدن کامل هسته ها اجتناب کنید .
برای پرورش درخت هلو، می توانید بذر یا هسته اش را بکارید. اگرچه هلوهایی که از طریق کاشت هسته حاصل می شوند، به احتمال زیاد چندان شباهتی به هلوی اصلی نخواهندداشت.دلیل آن هم این است که بسیاری از درختان میوه، دارای پایه های پیوندی متفاوت با خصوصیات خود هستند و هسته کاشته شده، درنهایت گرایش به درخت اصلی پیدامی کند.
بنابراین ناچارید که هسته های گوناگون هلو را امتحان کنید و البته همه ی آن ها جوانه نمی زنند. با این حال با چند بار آزمایش و کمی هم چاشنی شانس، موفق به پرورش درخت هلو از طریق کاشت هسته آن خواهیدشد.


دستورالعمل1. منطقه را خوب وارسی کنید تا مطمئن شوید که برای کاشت بذرهای هلو مناسب است. برای کاشت هلو، منطقه*ی آب و هوایی مناسب یک اصل است اگر هلو و هسته*اش بومی منطقه*ی کاشت باشد، شانس سازگاری*اش با منطقه افزایش می*یابد.
2. هسته*ها را یکجا جمع کنید. نمونه*هایی از هلوی درخت دوستان و آشنایان یا فروشگاه*های محلی تهیه کنید. اگر در این بین، یک هلوی خوشمزه*ی خاص پیدا کردید، هسته*اش را برای کاشت نگه*دارید. هسته*ها را در یک پاکت نایلونی گذاشته و آن را در یخچال قرار دهید.
3. هسته*ها را در پاییز، در زمینی عاری از چمن و علف*های هرز، بکارید. آن*ها را ردیفی و در چاله*هایی به عمق 10سانتی متر قرار دهید. ردیف کاشت را علامت*گذاری کنید. به محل کود گیاهی بیفزایید. در بهار منتظر جوانه زدن بذرها باشید و البته اگر زمین خشک شد، آبیاری را فراموش نکنید.


نکته ها و هشدارهااگر پوسته*ی هلو را قبل از کاشت بشکنید شانس جوانه زنی آن را افزایش داده*اید. اما خیلی مواظب باشید که در حین شکستن به بذر آن آسیبی وارد نشود؛ اگر بذر آسیبی ببیند، جوانه نمی زند. آچار شلاقی وسیله*ی مناسبی برای شکستن پوسته*ی هسته، بدون آسیب به بذر است.منبع : redirect.php?a=forums.pichak.net/1181.html