سال 2012 | 554 صفحه | ISBN: 9781118077825 | 18,34 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
ویرایش دوم کتاب “معرفی Google SketchUp” به ارائه عناصر کلیدی آموزشی می پردازد که به خوانندگان جهت آماده شدن برای کارهای حرفه ای کمک می کند. همچنین به ارائه موارد واقعی و اجرا شده در دنیای واقعی شامل ارائه بهتر پاورپوینت و چگونگی ساخت انیمیشن ها می پردازد.
ویرایش دوم کتاب برای معرفی امکانات جدید نرم افزار و کاربردهای تجاری آن، عناصر آموزشی جدید و طراحی داخلی و همچنین ارائه منابع قوی تر، کاملا به روز شده است و همین امر آن را برای کاربران مختلف Google SketchUp به راهنمایی ایده آل تبدیل می کند. این کتاب همچنین شباهت های میان دو کتاب سازگار در این زمینه را به نام های Google SketchUp 8 for Dummies و Google SkechUp 2 بررسی می کند.


کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. "ساموئل اسمایلز"