دانه*های اسفناج به سطح بالایی از نیتروژن نیاز دارند، بنابراین پاشیدن پودر خون روی خاک به شکوفا شدن آن ها کمک می*کند با خواندن این مقاله با روش کاشت اسفناج آشنا می شوید.مقدمهدانه*های اسفناج به سطح بالایی از نیتروژن نیاز دارند، بنابراین پاشیدن پودر خون روی خاک به شکوفا شدن آنها کمک می*کند.
کاشت و نگهداری اسفناج، مانند دیگر سبزیجات برگدار راحت است. این یک گیاه سردسیر است که بلافاصله پس از آماده بودن زمین شروع به رشد می*کند. بعضی از گونه*های اسفناج طوری اصلاح نژاد شده اند که تحمل گرما را دارند تا بتوانند در سراسر تابستان رشد کنند.


دستورالعمل*ها:1. زمین باغچه را شخم زده یا بیل بزنید تا خاک سست شده و به صورت انبوه و تکه*ای نباشد. در صورت نیاز به آن کود اضافه کنید.از یک بیل یا شن کش استفاده کنید تا شیاری به عمق تقریبا 1 سانتی*متر در خاک ایجاد کنید. باید در فضاهای کوچک میان این شیارها فاصله*ی 15 سانتی*متری و در فضاهای بزرگ*تر فاصله*ی 30 سانتی*متری وجود داشته باشد تا بتوانید به راحتی میان آن*ها برای درو کردن راه بروید.
2. دانه*ها را بافاصله*ی چند سانتی*متری در شیارها بکارید. از یک بیل یا شن کش استفاده کنید تا کمی روی دانه را با خاک بپوشانید. اگر خاک خشک است و احتمال باریدن باران نیست، به آن آب بدهید.هر کدام را بافاصله*ی 7 یا 10 سانتی*متر بکارید تا فضایی بهینه برای رشد داشته باشند.هرزمان که برگ*ها به میزانی رشد کردند که برای خوردن مناسب شدند، آن را درو کنید. برگ*های اسفناج را می*توان پخت یا به صورت خام در سالاد استفاده کرد.


نکات و هشدارها:برگ*های گران اسفناج، برگ های جوان و ترد هستند.اسفناج را می*توانید در یک ظرف در پاسیو، و یا لبه*ی پنجره نگهداری کنید.اسفناج می*تواند کل سال در محیط داخل خانه و در یک پنجره*ی نورگیر کاشته شود.برای کاشت دوباره در تابستان آینده، بگذارید بعضی از برگ*های اسفناج بالغ شده و دانه بدهند.

منبع: redirect.php?a=forums.pichak.net/1178.html