ارکیده گل بسیار حساس و زیبایی است که نیازمند عوامل مناسب جهت رشد آن می باشد که این مقاله شما را به روش کاشت آن دعوت می کند.
روش کاشت گل ارکیدهمقدمهارکیده را در مواد چوبی و با خاک کم بکارید و آن را در کنار پنجره*ای آفتاب*گیر که البته جایش خیلی هم گرم نیست قرار دهید. گل*های ارکیده را با کمک نور مصنوعی و رطوبت فراوان و یکسری نکات کلیدی می*توان پرورش داد.

دستورالعمل ها1. جایی از حیاط را که هم آفتاب*گیر و هم سایه*دار است انتخاب کنید.
2. یک گودال به عمق 15 سانتی متر بکنید. مطمئن شوید که جای کافی برای ارکیده دارد و آن را به زور جا نمی*کنید؛ زیرا که گلتان باید جای کافی داشته باشد تا با محیط مأنوس گردد.
3. خاک را اطراف گیاه به نرمی پخش کنید و مواظب باشید ریشه ای روباز رها نشود.
4. گیاه بایستی بتواند در محیط جدید به راحتی روی پایش قرار گیرد. اگر دیدید که ارکیده ضعیف بود می*توانید از یک ترکه چوب برای نگه*داشتن ساقه استفاده کنید.

نکته*ها و هشدارهاارکیده را در اوایل تا اواسط اردیبهشت بکارید.
هرچه هوا گرم تر باشد گلتان بیشتر به سایه نیاز دارد.
هر روز به گلتان آب دهید، یا آن را هر روز با آب نمناک کنید.
ریشه*های هوایی ارکیده را نبرید.
اگر هوا سرد شد، فوراً ارکیده را به داخل ببرید تا حفظ شود.
از آب*های کم املاح برای آبیاری استفاده نکنید.همان آب معمولی منزل کفایت می*کند.
اگر گلتان رنگش را از دست داد، فوراً آن را به داخل خانه ببرید.

منبع : forums.pichak.net/1176.html