مثلث خطر به ناحیه ای از وسط پیشانی تا دو گوشه لب گفته میشود به طوری که بینی در وسط این مثلث قرار میگیرد.


رئیس کمیته لیزر تخصصی پوست انجمن پزشکی لیزری ایران با اشاره به اینکه دست زدن به جوش به طور کلی موجب بیشتر شدن ضایعات آن شده و هیچ وقت بهتر نمیشود، گفت: «دست زدن به جوش بخصوص اگر در ناحیه مثلث خطر باشد برای فرد بسیار مضر است. اگر جوشی در این ناحیه ها را فشار دهیم باید منتظر ایجاد خطر باشیم.»

دکتر کوروش صمدی گفت: مثلث خطر به ناحیه ای از وسط پیشانی تا دو گوشه لب گفته میشود به طوری که بینی در وسط این مثلث قرار می*گیرد. رئیس کمیته لیزر تخصصی پوست ادامه داد: «در واقع تمام خون این مثلث خطر در داخل مغز تخلیه میشود و در صورتی که جوشها را دستکاری کنیم احتمال لخته شدن خون در داخل مغز وجود دارد که بسیار وسیع و کشنده است.»

وی در ادامه در خصوص استفاده از الکل برای درمان جوش گفت: «الکل هیچ ضرری برای درمان جوش ندارد و حتی بسیار خوب است. در صورتی که بخواهیم از این ماده استفاده کنیم میتوان از ترکیبات الکلدار که آنتی بیوتیک نیز در آن حل شده است از جمله محلول اریترومایسین الکلی استفاده کرد که در داروخانه ها موجود است.»

به گفته وی، جوشهای چرکی جزء جوشهای رده متوسط به بالا هستند که حتما باید به روش خوراکی درمان شوند. دکتر صمدی با بیان اینکه تمامی جوشها ناشی از تغییرات هورمونی هستند بیان کرد: «شما هیچ وقت شخصی را نمیبینید که در سنین زیر بلوغ جوش زده باشد. در واقع به محض اینکه هورمونها ترشح میشوند جوش زدن آغاز میشود ولی باید توجه داشت که دلیلی ندارد تمام آکنه ها را به روش هورمونی درمان کنیم.»