تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس+عکس


به گزارش تکناز:تهیه یک لباس عروس در چین با استفاده از ۳ هزار پر طاووس. طبق گفته مالک این مرکز نگهداری طاووس این پرها به مدت یک ماه از ۲۰۰ طاووس نگهداری شده در این مرکز جمع آوری شده است