پوشش لباس به روش همسر دیوید بکهام..!

او و همسرش دیوید بکام بیشتر از هر دنیایی در دنیای مد و لباس صاحب نام هستند . به این مجموعه زیبا توجه کنید .