با توجه به اصلاح قیمت خودرو در شورای رقابت، به سمتی حرکت شده تا در آینده نزدیک، قیمت*های حاشیه بازار خودرو برچیده شود، البته این کار زمانی به سرانجام نهایی می*رسد که دولت، قیمت*گذاری خودرو را آزاد کند و دست از نرخ نهادن بر خودرو بردارد.

پایگاه اطلاع رسانی خودروسازی – عضو شورای سیاست*گذاری خودرو افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتی*ها، به این جمع بندی رسیده*اند که قیمت خودرو باید آزاد شود، اما این کار زمان لازم دارد تا پیاده*سازی و عملیاتی شود.
وی در خصوص پیش*شرط*های آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد: پیش*شرط آزادسازی قیمت خودرو، تنها اراده دولت است که یک شب تصمیم بگیرد قیمت خودرو را آزاد کند و فردا صبح این کار عملیاتی شود، البته اگرچه نگرانی دولت در رابطه با بازار خودرو به*جا است، اما تجربه آزادسازی قیمت*ها در مورد سیمان و لبنیات نشان می*دهد که نه تنها با آزادسازی مشکلی برای مردم در میان*مدت و درازمدت پیش نمی*آید، بلکه بازار رقابتی*تر شده و قیمت نیز اصلاح می*شود.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت مصرف کننده در بازار آزاد کاهش می*یابد، چراکه کارخانه بخشی از اختلاف قیمت را از مشتری دریافت کرده و در مقابل، با افزایش عرضه، قیمت حاشیه بازار را کنترل می*کند.
نجفی منش در پاسخ به این سؤال که آزادسازی قیمت خودرو، چه میزان نرخ*های فعلی را بالا می*برد، گفت: پاسخ به این سؤال سخت است، اما آنچه مسلم است آن است که خودروسازان این هوشمندی را دارند که بازار را آرام نگه داشته و متشنج نکنند، ضمن اینکه خودروهایی با آپشن*های مختلف را عرضه کنند که تنوع قیمتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: خودروسازان سال*ها است که با دولت بر سر آزادسازی قیمت خودرو مذاکره می*کنند و البته شواهد نشان می*دهد که دولت نیز کم کم به این جمع*بندی می*رسد که قیمت را آزاد کند.
به گزارش مهر، نجفی منش در پاسخ به این سؤال که نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو چیست، با بیان اینکه باید نظر را از خود وزیر پرسید، گفت: با توجه نظر کلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت خودرو موافق است.