مطالعات خانوادهرشته مطالعات خانواده به پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و با اهداف زیر تشکیل شده است:
۱) مطالعهی خانواده از دیدگاه اسلامی به عنوان بنیادیترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزشها و سنتهای اجتماعی و مذهبی.
۲) مطالعات همه جانبه در ابعاد مذهبی، روانی، تربیتی، اجتماعی و حقوقی با تفکر اسلامی به شکل منظم و سیستماتیک.
۳) بررسی ساخت و کارکرد خانواده در ابعاد وسیع فرهنگ اسلامی.
۴) جوابگویی به نیازها و مشکلات جامعه در خصوص خانواده با بررسی های دقیق علمی مراکز دانشگاهی.
این رشته به مطالعات و بررسی سیستماتیک و علمی خانواده از دیدگاه فقهی، حقوقی، اجتماعی، روانشناسی بر مبنای تفکرات اسلامی خواهد پرداخت مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی است که موجب احاطه و دستیابی دانشجو به آثار علمی، تهیه متون تحقیقاتی و نوآوری و کمک به تعمق اطلاعات، پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در زمینه خانواده خواهد بود. البته در این بین متون و منابع زبان خارجه قوی در دسترس هیت که برای سفارش ترجمه و بدست آوردن دانش به روز تر میتوایند تصمیم گیری کنید. برای خواندن در این باره به منبع مقاله مراجعه کنید.
هدف این رشته عبارت است از تربیت و تقویت افراد کارشناس جهت مشاوره و رسیدگی به مسایل خانواده در سطح کارشناسی، تقویت و توسعه مطالعات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه مسایل خانواده که زیر بنای آن تفکرات و جهانبینی اسلامی است، کمک به تربیت افراد متخصص در امر خانواده با آشنایی به علوم روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، فقه و حقوق در اسلام در سطح دکتری و تقویت و تعمیق بینشهای علمی و تحقیقاتی در مسایل خانواده به منظور اصلاح، میباشد.


فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:
۱)کلیه رشته های گروه علوم انسانی (آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی) کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
۲)مطالعات زنان در گرایش های:
· زن در خانواده
· حقوق زن در اسلام
· تاریخ زنان
۳)مجموعه ایرانشناسی با ۳ گرایش