رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مطالعات علوم ارتباطات یکی از شاخه *های جدید علوم اجتماعی معاصر به شمار می *آید. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد نهاد و از سایر رشته‎ های علمی هم چون جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و حتی مهندسی کمک گرفت. ارتباطات با گسترش رسانه* های الکترونیکی به تدریج به صورت رشته آموزشی مستقل در دانشگاه ها راه ‎اندازی شد. توسعه فوق العاده وسایل ارتباط جمعی هم چون شبکه* های ارتباطی و ماهواره*ای، چند رسانه*ای *ها و رسانه *های متعامل در دنیای معاصر، تا بدان جا موثر بوده است که نه تنها علم ارتباطات را به عنوان یکی از محورهای اصلی مطالعات دنیای معاصر قرار داده است، بلکه عصر معاصر را عصر ارتباطات و جامعه جدید را جامعه اطلاعاتی نامیده*اند.علوم ارتباطات در ایران دارای شاخه *های محدودی هم چون روزنامه نگاری، روابط عمومی، تحقیق در ارتباط جمعی و خبر بوده و جایگاه سایر شاخه* های مطالعاتی و نیز شناخت رسانه های مدرن در این علم خالی مانده است علم ارتباطات در حوزه مطالعات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است تا از دستاوردها و تکنیک های ارتباطات در سیاست ها، برنامه ها و اقدام های فرهنگی ملی و بین*المللی استفاده شود. در این زمینه کتاب ها و منابع بین الملل زیادی هست که جهت سفارش ترجمه این مطالب و مقالات می توایند اقدام کنید.علاوه بر این آشنایی با معارف اسلامی، امکان بهره*گیری از این دانش را در حوزه*های دینی فراهم می *سازد.
آشنایی با رشته علوم ارتباطات
گرایشهای رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی
گرایش روزنامه*نگاری و خبر نگاری

گرایش روزنامه*نگاری نهال تنومندی است که از چشمه*های هنر و ادبیات، فرهنگ و فلسفه، سیاست و اقتصاد، صنعت و تکنولوژی، سیراب می*شود برای همین دانشجوی این رشته دروس تئوری و نظری مانند مبانی جمعیت*شناسی، مبانی روانشناسی، مبانی فلسفه، مبانی علم اقتصاد، نظریه*های ارتباطات اجتماعی و اندیشه*های سیاسی در قرن بیستم را مطالعه می*کند همچنین دروسی را که هم جنبه عملی و هم جنبه تئوری دارند مثل اصول و تکنیک*های تهیه خبر، مصاحبه، گزارش، روش تحقیق، عکاسی خبری، صفحه*آرایی و ویراستاری را آموزش می*بیند.
گرایش روابط عمومی

برای ترجمه متون خود که موضوع آنها علوم ارتباطات و گرایشهای آن می باشد به گروه ایران مترجم مراجعه نمایید. این گروه با مترجمانی مجرب، متون تخصصی شما را با بهترین کیفیت ترجمه می کند.