عادل فردوسی*پور، گزارشگر باسابقه فوتبال ایران در غرفه انتشارات بهشت حضور یافت تا «کتاب فوتبال» که تازه ترین اثر اوست، با حضور خودش به مخاطب عرضه شود.