پیچ امین الدوله دارای عطر و گل های زیبایی می باشد که نظر هرکس را به خود جلب می کند ما در این مقاله سعی کرده ایم شما را با روش کاشت آن آشنا کنیم.مقدمه

پیچک امین*الدوله به خاطر عطر شیرین و گل*های لوله شده*اش قابل*شناسایی است. این پیچک ها به خاطر رشد سریعی که دارند، تقریباً فناناپذیرند، و این خاصیت برای باغبان خوشحال کننده است؛ پیچک امین*الدوله نوع ژاپنی، بسیار پیش*رونده بوده و نابودی آن تقریباً غیرممکن است. قبل از کاشت بذر، مطمئن شوید که یکی از دو نوع بومی و یا غیر پیشرونده ی این گیاه را می*کارید.
پیچک امین*الدوله معمولاً در نزدیکی داربست یا دیوار کاشته می*شود و در طی 2 تا 3 سال تکیه*گاهش را کاملاً می*پوشاند. همچنین برای کنترل فرسایش می*توان آن را در کناره*ها و تپه*های شیب*دار کاشت. پیچک امین*الدوله اگرچه سایه*ی جزئی و خاک زهکشی شده را می*تواند تحمل کند اما به آفتاب کامل احتیاج دارد. پیچک امین*الدوله بومی یک منبع مهم شهد برای زنبورها، پروانه*ها و مرغان زرین پر است.

دستورالعمل

1. گوشت و پوست متصل به بذر را جدا کنید. سپس آن*ها را در داخل یک دستمال کاغذی گذاشته اجازه دهید در طی 24 ساعت کاملاً خشک شوند.بذر پیچ امین*الدوله*ی تمیز و خشک را در یک دستمال مرطوب قرار دهید. سپس دستمال را در یک کیسه*ی پلاستیکی گذاشته و درش را بسته و به مدت 2 تا 3 ماه در یخچال نگه*دارید. در طی این زمان دستمال باید رطوبتش را همچنان داشته باشد.
2. بعد از اتمام مرحله*ی سردسازی، بستر بذر را با مخلوطی از خاک سترون و یا ترکیب50/50 کود گیاهی و شن باغبانی بپوشانید. در ادامه، خاک و یا مخلوط کود / شن را مرطوب کنید.هر بذر پیچ امین*الدوله را در یک گلدان کاشته و به آرامی آن را با کود یا مخلوطی از خاک استریل بپوشانید.بستر بذرها را دریک گلخانه گرم قرار دهید. بذرها در طی 2 تا 6 هفته شروع به جوانه زدن خواهند کرد. اگر به گلخانه دسترسی ندارید بستر این بذرها را در کنار پنجره*ای آفتاب*گیر قرار دهید. زیرا که احتیاج به دریافت نور بین 6 تا 8 ساعت دارند.
3. محل کاشت بذر را مرطوب نگه*دارید اما بیش از حد آبیاری نکنید.وقتی جوانه*های پیچ امین*الدوله به اندازه*ی کافی بزرگ شدند(وقتی 5 تا 7 سانت بلند شدند) هر نهال را جداگانه در گلدان*هایی که به صورت 50/50 از مخلوط کود گیاهی/ شن یا مخلوطی از خاک استریل پرشده است، قرار دهید.

نکات و هشدارها

شما می*توانید بذر پیچ امین*الدوله را مستقیماً در خاک باغچه بیفشانید. فقط جایی را که دست و پاگیر هم نباشد انتخاب کنید(پیچ امین*الدوله قراراست حداقل یک سال در آنجا باقی بماند) و بعد در اوایل پاییز، بذرهای تمیزشده را در عمق 3 سانتیمتری زمین بکارید. در سال اول پیچ امین*الدوله را در یک گلدان پرورش دهید و آن را در یک فضای سرپوشیده نگه*دارید. گیاهان را در یک گاراژ یا خارج از ساختمان، جایی که نور کافی دریافت کنند و درجه*ی حرارت زیر نقطه*ی انجماد وجود نداشته باشد، حفظ کنید.
پیش از آنکه اقدام به کاشت بذر کنید داربست یا ساختمان خود را آماده کنید. پیچ امین*الدوله بومی را ازهر جایی که امکان دارد تهیه کنید.پیچ امین*الدوله ژاپنی (Lonicera japonica) بسیار پیش*رونده است و در بسیاری از مناطق کاشت آن ممنوع است. به جای آن از انواع غیر پیش*رونده و بومی استفاده کنید.


منبع: redirect.php?a=forums.pichak.net/1195.html