ارزیابی عملکرد یک فروشنده شرکت، اغلب نیازمند مهارت و سیاست زیادی است، زیرا این ارزیابی، پایه*ای برای تشخیص هزینه های روزانه فرد فروشنده، ارتقا، و یا اخراج وی می باشد.


Ads by OffersWizard
مقدمه

اگر نتیجه ارزیابی از فروشنده منفی بود، برای جلوگیری از افترای داشتن دیدگاهی تعصبی، پارتی بازی، و یا منفی گرایی، این ارزیابی باید کاملاً بر اساس مستندات و حقایق در طول فرآیند مصاحبه، آمار فروش، و ارزیابی مدیریتی و شخصی در جلسه*ی ارزیابی ، و بصورت مستدل و قابل ارجاع، ضبط و بایگانی شود. دستورالعمل*ها:

1. با کاندیداهای فروش مصاحبه کنید. قبل از استخدام توقعی که شرکت از آن*ها دارد را گفته و قبل از شروع کار آن فرد با شرکت قوانین فروش را برای او شرح دهید. ارزیابی از مصاحبه و استخدام آغاز می*شود و در طول زمان همکاری فروشنده با شرکت ادامه می یابد.2. به تمام مسئولان فروش قوانین و مقررات و انتظارات را آموزش دهید. به آن*ها توضیح دهید که برای رسیدن به اهداف از مسیر مشخص*شده*ی شرکت حرکت کنند. به آن*ها یاد دهید که چگونه یک گزارش ماهانه از کلیه*ی فعالیت ها، مخارج و تماس هایشان تهیه کنند. بعلاوه به کلیه*ی کارکنان آموزش*های مربوط به روابط با مشتریان بدهید. آموزش ها، استاندارهای که همه*ی افراد فروش طبق آنها ارزیابی خواهند شد را در اختیار آنها قرار می دهند.3. کار آن شخص را تحت نظر بگیرید. اگر شما شرکت بزرگی دارید شاید خودتان نتوانید این کار را انجام دهید، بنابراین نیازمند گزارش*های مدیری هستید که آمار فروش، رفتار با مشتری، مشتری*های جدید، و یا ضوابط شخصی تری مانند تبعیت از لباس*های فرم، انجام تشریفات اداری، تأخیر ورود و ویژگی*های رفتاری وی را تحت نظر داشته باشد. در صورت امکان، بیش از یک مدیر شخص را مورد بررسی قرار دهند زیرا اطلاعات کیفی ممکن است میان مدیران متفاوت بوده و شما باید تا حد امکان قبل از بررسی نظراتی بی طرفانه درباره*ی فرد داشته باشید.4. شخص فروشنده را مجبور کنید که حداقل هفته*ای یک*بار یک ارزیابی از خودش که شامل بررسی کارایی، آمار فروش، مشکلات، موفقیت*ها و دیگر اطلاعات مربوط است برای شما ارائه کند. این اطلاعات به شما کمک می*کند تا متوجه شوید آن فرد کارایی خود در شرکت را چگونه مشاهده کرده است.5. تمامی آمار فروش، گزارش*های مدیران، مشاهدات خودتان و ارزیابی شخصی افراد را قبل از جلسه*ی ارزیابی بررسی و تحلیل کنید. لیستی از سؤالات تهیه کنید که به مسئول فروش اجازه می*دهد از طریق آن کار و اهداف جدیدی را برای سال آینده*ی شرکت تعیین کند و از آن*ها بپرسید در سال قبل چه مواردی اتفاق افتاده بوده است که بر اهداف فروش تأثیر گذاشته است. ارزیابی ای بر اساس کلیه*ی اطلاعات جمع*آوری شده تهیه کنید.6. مسئول فروش را ملاقات کرده و حداقل نیم ساعت برای بررسی آمار فروش، گزارش مدیران و ارزیابی*ها از جمله ارزیابی خودتان اختصاص دهید. این ارزیابی جایی است که غرامت ها و پاداش های فروشندگان عالی در آن مطرح شده و معمولاً زمانی لذت بخش بین شما و مسئولان فروش است. متأسفانه بررسی عملکرد هم لازم است توسط شما انجام شود تا اهدافی برای کارمندان ضعیف تر مشخص شده و حتی همکاری با کارمندانی که به سطح مورد نیاز شرکت نرسیدند قطع شود. در این موارد بسیار مهم است که همه*ی گزارش*ها را خوانده و درباره*ی اینکه چگونه به نتیجه برای اخراج او و یا ندادن ارتقا رسیدید صحبت کنید. اگر همه چیز مستند شده باشد هیچ جایی برای اعتراض و یا شکایت در دادگاه نخواهد بود. نکات و هشدارها

به مسئول فروش بگویید اطلاعات را امضا کند و شما هم امضا کنید تا ثابت شود که شما آن را نوشته*اید. قسمتی داشته باشید که آن شخص هم بتواند توضیحاتی را بر ارزیابی*ها اضافه کند.هرگز شخص فروشنده را بدون داشتن اسناد معتبر به دلایلی همچون ظاهر و یا تنبلی مواخذه نکنید تا انتقادات به سمت شما بازنگردد.


منبع "
ویکی 5040